Стручна тела

Одбор за образовање – проф. др Радивоје Паповић – председник

Одбор за културу – мр Сања Јанчић – председница

Одбор за економска питања – проф. др Славољуб Вујовић – председник

Одбор за право и правду – Андреј Крушчић – председник

Одбор за социјалну политику – Ружица Јелисавац – председница

Одбор за здравство – проф. др Ана Гавриловић – председница

Одбор за одрживи развој – проф. др Милан Милановић – председник

Одбор за науку и технолошки развој – мр Милош Станковић – председник

Одбор за дипломатију – академик проф. др Свето Ивановић – председник

Одбор за спорт – проф. др Ранко Марјановић – председник

Одбор за туризам – др Радомир Стојановић – председник

Одбор за истину о нама – Никола Кулић – председник