Контакти

Име организације: СРПСКА ВЕРТИКАЛА

Име овлашћеног лица: Жељко Чуровић

Е-маил: svertikala@gmail.com

Телефон: 060 1607274 (Марко Чуровић)

Адреса: Драгослава Јовановића 1